Pomoću kombinacije najmodernijeg softvera za Helium mining i velikog broja programskih alata koji uključuju profesionalnu simulaciju radio talasa, topografiju, gradjevinske strukture, materijale kroz koje prolaze talasi i gubitak signala i krajolik predela računamo zaradu Helium minera na Vašoj lokaciji.

Ubedljivo najprecizniji i najdetaljniji proračun u koji uključujemo savete u vezi samog pozicioniranja u odnosu na druge korisnike na mreži.

Pomoću kombinacije najmodernijeg softvera za Helium mining i velikog broja programskih alata koji uključuju profesionalnu simulaciju radio talasa, topografiju, gradjevinske strukture, materijale kroz koje prolaze talasi i gubitak signala i krajolik predela računamo zaradu Helium minera na Vašoj lokaciji.

Ubedljivo najprecizniji i najdetaljniji proračun u koji uključujemo savete u vezi samog pozicioniranja u odnosu na druge korisnike na mreži.

Podaci o radio frekvencijama

Lokacija ulaza, frekvencija, pojačanje antene, visina, u zatvorenom ili na otvorenom i gubitak kabla za modeliranje Helium pokrivenosti koju će imati vaša pristupna tačka.

Uvek ispred drugih

Zaradite uz stručnu pomoć

Podaci o radio frekvencijama

Lokacija ulaza, frekvencija, pojačanje antene, visina, u zatvorenom ili na otvorenom i gubitak kabla za modeliranje Helium pokrivenosti koju će imati vaša pristupna tačka.

Uvek ispred drugih

Zaradite uz stručnu pomoć

Predviđanje na skali nagrada

Pogledajte predviđenu skalu nagrade koju će vaša pristupna tačka dobiti da biste bolje razumeli potencijal zarade na lokaciji.

Procenjene nagrade

Simulirajte postavljanje hotspota i dobijte procenu nagrade! Lako uporedite odredišta za plasman i izaberite lokacije sa najvećom zaradom!

Predviđanje na skali nagrada

Pogledajte predviđenu skalu nagrade koju će vaša pristupna tačka dobiti da biste bolje razumeli potencijal zarade na lokaciji.

Procenjene nagrade

Simulirajte postavljanje hotspota i dobijte procenu nagrade! Lako uporedite odredišta za plasman i izaberite lokacije sa najvećom zaradom!

Ne dolazimo na adresu

Sve se radi online u programu. Izveštaj se radi u PDF formatu.

Premium podrška

Podrška za pretplatnike je prioritet. Očekujte odgovor za manje od 24 sata.

Ne dolazimo na adresu

Sve se radi online u programu. Izveštaj se radi u PDF formatu.

Premium podrška

Podrška za pretplatnike je prioritet. Očekujte odgovor za manje od 24 sata.

U paketu usluge procene lokacije dobija se proračun količine tokena na nedeljnom i mesečnom nivou, koju vaš ruter može da izmajnuje. Pored toga dobijate interaktivnu 3D mapu pokrivenosti antene na vašoj lokaciji koju možete otvoriti u programu koji ćemo vam poslati.

U paketu usluge procene lokacije dobija se proračun količine tokena na nedeljnom i mesečnom nivou, koju vaš ruter može da izmajnuje. Pored toga dobijate interaktivnu 3D mapu pokrivenosti antene na vašoj lokaciji koju možete otvoriti u programu koji ćemo vam poslati.

Po potrebi radimo obimnu analizu same lokacije koja uključuje iscrpne savete vezane za samu lokaciju, poziciju, visinu, funkcionisanje Helium mreže, izbor antene i kabla kao i tehnička rešenja vezana za izbor internet usluge i povezivanja.

Za ljude koji su novi i nemaju iskustva, uz uplaćenu lokaciju besplatno odgovaramo na sva Vaša pitanja i nedoumice.

Po potrebi radimo obimnu analizu same lokacije koja uključuje iscrpne savete vezane za samu lokaciju, poziciju, visinu, funkcionisanje Helium mreže, izbor antene i kabla kao i tehnička rešenja vezana za izbor internet usluge i povezivanja.

Za ljude koji su novi i nemaju iskustva, uz uplaćenu lokaciju besplatno odgovaramo na sva Vaša pitanja i nedoumice.

Paketi

Premium

Detaljna analiza + procena

Tri lokacije

100,00 $

Advanced

Detaljna analiza + procena

Dve lokacije

70,00 $

Basic

Detaljna analiza + procena

Jedna lokacija

40,00 $

Premium

Procena lokacije

Tri lokacije

35,00 $

Advanced

Procena lokacije

Dve lokacije

25,00 $

Basic

Procena lokacije

Jedna lokacija

15,00 $

Premium

Detaljna analiza + procena

Tri lokacije

100,00 $

Advanced

Detaljna analiza + procena

Dve lokacije

70,00 $

Basic

Detaljna analiza + procena

Jedna lokacija

40,00 $

Premium

Procena lokacije

Tri lokacije

35,00 $

Advanced

Procena lokacije

Dve lokacije

25,00 $

Basic

Procena lokacije

Jedna lokacija

15,00 $